Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
falç enclusa filaberquí collage collage
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
broxa paleta rosset serra aixa
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
manxa objecte amb plàstic cremat objete realitzar amb plàstics cremats pantalons paper cremat
Passa per el damunt de les pintures i tindras una informació complementaria.