Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
objets de la nuit pintura damunt paper ratlles diagonals sense títol sense títol
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
sense títol sense títol sense títol mancha verde collage sobre tela
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
creu vermella diana monotip monotip monotip
Passa per el damunt de les pintures i tindras una informació complementaria.