Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura collage damunt paper sense títol pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt paper pintura collage damunt tela
Passa per el damunt de les pintures i tindras una informació complementaria.