Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura collage damunt paper pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela
Passa per el damunt de les pintures i tindras una informació complementaria.