Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
sense títol sense títol sense títol sense títol collage de la randa
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
guache sobre paper guache sobre paper guache sobre paper guache sobre paper historias
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
pintura damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela pintura collage damunt tela
Passa per el damunt de les pintures i tindras una informació complementaria.