Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
el terreny envoltant espai amb dues formes forma argentada forma tancada
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
forma tancada gravat gravat gravat gravat
Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar Clicka per ampliar
gravat l'ull walter benjamin-ex-libris m i horitzontal mas ganda
Passa per el damunt de les pintures i tindras una informació complementaria.