Exposicions individuals: Entre 1960 y 2003, realitza unes 120 exposicions individuals a Suiza, Espanya, Estats Units, Bélgica, França, Méxic, Alemania, Italia, Beirut, Jordania, Holanda, en museus, galeries i centres culturals.

Exposicions col.lectives: Entre 1958 y 1997 realitza 227 exposicions col.lectives a: Espanya, Suiza, Holanda, Finlandia, Alemania, Italia, Hong Kong, Japó, Sud Africa, India, Xile, Ecuador, Uruguai, Argentina, Andorra, Polonia, Méxic, Canadá, Anglaterra, Suecia, a bienals, museus, galeries i centres culturals.

Museus i col·leccions (selecció). La seva obra está representada a : Museu de l'Empordà, Figueres (Alt Empordà). Museu d'Art Modern, Eivissa. Eureka College, Illinois (EUA). Staalliche Kunstamenlugen, Kassel (Alemanya). Ulmer Museums, Ulm (Alemanya). Museu Nacional de l'Estampa (Mèxic). Museu d'Arte Modern (Mèxic). Museu de la Solidaritat Salvador Allende, Santiago de Xile. Musée Rigaud, Perpinyà (França). Museu Espanyol d'Art Contemporani, Madrid. Museu d'Art Contemporani, Sevilla. Biblioteca Nacional, Madrid. Museu de l'Alt Aragó, Osca. Museu d'Art Contemporani, Sevilla. Museu d'Art Modern, Barcelona. Museu Víctor Balaguer, Vilanova i la Geltrú (Garraf). Fons d'Art de la Generalitat de Catalunya. Fundació María Zambrano, Vélez (Màlaga)

 

Exposicions Individuals
Exposicions Col.lectives
Museus i Col.leccions Públiques
Exposicions Recents