Aquí pots veure gran part de la obra gráfica del Argimon. Evidenment ens es imposible ensenyar tots els dibuixos. De moment pots visitar 60 sales amb 15 cuadres a cada sala.
 
       
¡¡Més de 800 obres!!